Flinterup Invest ApS  
     
     
  Formidling af lån og omprioritering mod sikkerhed i fast ejendom

Handel med pantebreve

Salg af erhvervsejendomme

Lån mod sikkerhed i ejerbolig

 
     
  Flinterupvej 21 B   ▪   4180 Sorø   ▪   Telefon 5784 4140   ▪   Fax 5784 4070  
  Send e-mail